SUPPLY CHAIN COACHING BLOG

TOKOVI POVRATNE AMBALAŽE U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA

TOKOVI POVRATNE AMBALAŽE U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA Rezime – Kvalitet i kvantitet toka ambalaže u ovim procesima ima svoje prostorne i vremenske dimenzije. Tokovi povratne ambalaže su generatori zahteva za uslugama transporta, skladištenja, pretovara, pakovanja i dr....

read more

STRATEGIJA PROJEKTOVANJA LOGISTIČKE MREŽE

STRATEGIJA PROJEKTOVANJA LOGISTIČKE MREŽE ZA NABAVKU, PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU Projektovanje logističke mreže je važno zbog iznalaženja naj podobnijih rešenja za prevoz robe i organizaciju u sektoru logistike. Tako da je i važan model, jer bruža pogled i...

read more

MENADŽER – PRODUKTIVAN ILI ZAUZET?

MENADŽER – PRODUKTIVAN ILI ZAUZET? Mnogi menadžeri slede ideju zauzetih osoba i mešaju marljiv sa prekovremenim radom. Oni misle ako rade 15 sati dnevno da su prokleto dobri menadžeri. Ali, da li je zaista tako? Poznato je da pojedini menadžeri nemaju saosećanja, a...

read more

ČUDNA JE TO STVAR, TAJ MENADŽMENT

ČUDNA JE TO STVAR, TAJ MENADŽMENT Nastavnik: "Šta bi želeo da budeš kad završiš školu?" Šesnaestogodišnjak: "Želim da budem menadžer." Da li se ovo vama desilo? Ne, ni meni. A opet, evo nas ovde. Od nas, kao menadžera, očekuje se da budemo mnogo toga. Od...

read more